Triangle isòsceles

El que ens ha semblat veure en aquesta fotografia, ha estat un triangle isòsceles. A dins d’aquest triangle, que es carecteritza per tenir dos angles iguals, es situa una circumferència. Aquesta, no es pot dir que sigui inscrita ja que no arriba a tocar-se amb els dos catets i la hipotenusa. S’ubica a la façana del Teatre des Born.

Autors: Joan Cànoves i Guillem Quetglas

Cub

El que es vol representar en aquesta fotografia, és un cub. Bé, en realitat és un WC. Fet de llenya. Aquesta imatge s’ubica a la Plaça dels Pins. És una figura geomètrica en tres dimensions.

Autors: Joan Cànoves i Guillem Quetglas